Ceny překladu za 1 normostranu (1800 znaků, 250 slov) se odvíjí od několika faktorů: překlady do češtiny nebo do cizího jazyka, náročnost textu (obecný / technický či odborný), formát (naskenované .pdf, word, excel), termín, rozsah atd. Uvedené ceny jsou orientační.

Překlady odborné

Překlady technických zpráv, manuálů, smluv apod.

Posteditace

Kontrola a úprava strojového překladu.

 420 CZK    16 EUR   

za hodinu

 400 CZK    15,5 EUR
  
Expresní překlady

Překlady do několika hodin „na počkání“ případně přes noc, nebo rozsah nad 5 ns za den.

 650 CZK    25 EUR   
Korektury 

Jazyková a stylistická kontrola rodilým mluvčím nebo druhým překladatelem.

 50 % ceny   překladu   

U některých typů zakázek účtujeme hodinovou sazbu

(= sazba za NS).

Kromě klasických textů dokážeme zpracovat i rozsáhlejší a dlouhodobější projekty jako např. překlady webových stránek.

Odevzdávejte prosím texty ve formátu .docx, .doc, .ppt a .xls. Formát .pdf by měl být dobře čitelný. Naskenované dokumenty zaberou zpravidla hodně času a je obtížné s nimi pracovat. To se projeví i na výsledné ceně za překlad. Cenu dále navyšuje překlad obrázků v prezentacích, které nejdou editovat.

Ceny tlumočení bez ubytování a dopravy (náklady spojené s cestou a ubytováním se platí navíc k uvedeným cenám.)

Na simultánní tlumočení jsou potřeba vždy dva tlumočníci a je třeba opatřit tlumočnickou techniku (kabiny, kabinové vybavení, přijímače). Toto vybavení není v ceně a můžeme vám pomoci ho zajistit.

Následné - školení, přednášky, kurzy, proslovy a další akce.

Tlumočení konsekutivní
Tlumočení simultánní

Konference. Potřeba jsou vždy

2 tlumočníci a vybavení.

 4000 CZK    150 EUR   

4 hod

 6000 CZK    230 EUR   

8 hod

 5000 CZK    190 EUR   

4 hod

 8000 CZK    305 EUR   

8 hod

Výpomoc na veletrhu

Doprovod na veletrh, výpomoc na stánku, komunikace.

 2500 CZK    95 EUR   
Další jazykové služby

Jazykové konzultace, telefonování do zahraničí, titulkování atd.

 400 CZK    
15,5 EUR