Ceny překladu za 1 normostranu (1800 znaků, 250 slov) se odvíjí od několika faktorů: překlady do češtiny nebo do cizího jazyka, náročnost textu (obecný / technický či odborný), formát (naskenované .pdf, word, excel), termín, rozsah atd. Uvedené ceny jsou orientační.

Překlady obecné

Překlady e-mailů, běžné komunikace, zpráv apod.

 350 CZK    13,5 EUR   
Překlady odborné

Překlady technických zpráv, manuálů, smluv apod.

 420 CZK    16 EUR   
Expresní překlady

Překlady do několika hodin „na počkání“ případně přes noc, nebo rozsah nad 5 ns za den.

 650 CZK    25 EUR   
Korektury 

Jazyková a stylistická kontrola rodilým mluvčím nebo druhým překladatelem.

 50 % ceny   překladu   

U některých typů zakázek účtujeme hodinovou sazbu

(= sazba za NS).

Kromě klasických textů dokážeme zpracovat i rozsáhlejší a dlouhodobější projekty jako např. překlady webových stránek.

Odevzdávejte prosím texty ve formátu .docx, .doc, .ppt a .xls. Formát .pdf by měl být dobře čitelný. Naskenované dokumenty zaberou zpravidla hodně času a je obtížné s nimi pracovat. To se projeví i na výsledné ceně za překlad. Cenu dále navyšuje překlad obrázků v prezentacích, které nejdou editovat.

Ceny tlumočení bez ubytování a dopravy (náklady spojené s cestou a ubytováním se platí navíc k uvedeným cenám.)

Na simultánní tlumočení jsou potřeba vždy dva tlumočníci a je třeba opatřit tlumočnickou techniku (kabiny, kabinové vybavení, přijímače). Toto vybavení není v ceně a můžeme vám pomoci ho zajistit.

Následné - školení, přednášky, kurzy, proslovy a další akce.

Tlumočení konsekutivní
Tlumočení simultánní

Konference. Potřeba jsou vždy

2 tlumočníci a vybavení.

 4000 CZK    150 EUR   

4 hod

 6000 CZK    230 EUR   

8 hod

 5000 CZK    190 EUR   

4 hod

 8000 CZK    305 EUR   

8 hod

Výpomoc na veletrhu

Doprovod na veletrh, výpomoc na stánku, komunikace.

 2500 CZK    95 EUR   
Další jazykové služby

Jazykové konzultace, telefonování do zahraničí, titulkování atd.

 400 CZK    
15,5 EUR