Ceny překladu za 1 normostranu (1800 znaků, 250 slov) v CZK:

Ceny tlumočení bez ubytování a dopravy v CZK:

Na simultánní tlumočení jsou potřeba vždy dva tlumočníci a je třeba opatřit tlumočnickou techniku (kabiny, kabinové vybavení, přijímače). Toto vybavení není v ceně a můžeme vám pomoci ho zajistit.

Pro informativní účely bez stylistických úprav. Terminologická správnost.

do češtiny                                                   200,- 
z češtiny do cizího jazyka                         290,-
z cizího jazyka do cizího jazyka               310,-                   
Překlady – Basic

Nejoblíbenější

Překlady pro interní nebo osobní účely bez pokročilých stylistických úprav.

do češtiny                                                   350,- 
z češtiny do cizího jazyka                         390,-
z cizího jazyka do cizího jazyka               410,-                   
Překlady – Standard

Překlady pro zveřejnění (např. web), včetně pokročilých úprav a korektury.

do češtiny                                                   450,- 
z češtiny do cizího jazyka                         500,-
z cizího jazyka do cizího jazyka               550,-    
Překlady – Premium
Výpomoc na veletrhu

 2500,- za den nebo domluvou  

V ceně tlumočení nejsou zahrnuty náklady spojené s cestou

a ubytováním. Tyto náklady se platí navíc k uvedeným cenám.

Následné - vhodné pro školení, přednášky, kurzy, proslovy a další akce.

                                               

                                           do 4 hod                    4-8 hod

čeština - cizí jazyk            4000-                         6000,-

Tlumočení – konsekutivní

Vhodné pro konference. Potřeba jsou vždy 2 tlumočníci a vybavení.

                                               

                                           do 4 hod                    4-8 hod

čeština - cizí jazyk            5000-                         8000,-

Tlumočení – simultánní
Expresní překlady

 150-200 % ceny překladu 1 NS    

Překlady do několika hodin „na počkání“ případně přes noc (rozsah nad 5ns)

Korektury textů (proofreading)

 50 % ceny překladu 1 NS    

Jazyková a stylistická kontrola rodilým mluvčím nebo druhým překladatelem.

Ceny v ceníku jsou orientační a u konkrétní zakázky se můžou lišit 

v závislosti na konkrétních okolnostech a podmínkách (například formát, ve kterém je text odevzdán, termín, rozsah, atd.).

 

U některých zakázek účtujeme hodinovou sazbu (= sazba za NS).

Kromě klasických textů dokážeme zpracovat i rozsáhlejší a dlouhodobější projekty jako např. překlady webových stránek.

Další jazykové služby

Pro další služby související s jazykem platí sazba 400,-/hod.

Odevzdávejte prosím texty ve formátu .docx, .doc, .ppt a .xls. Formát .pdf by měl být dobře čitelný. Naskenované dokumenty zaberou zpravidla hodně času a je obtížné s nimi pracovat. To se projeví i na výsledné ceně za překlad. Cenu dále navyšuje překlad obrázků v prezentacích, které nejdou editovat.

Aon-Translations

Překlady a tlumočení

Anna Onesorková

IČ: 04573544

Zavolejte nám

T: +420 725 998 584

Napište nám

annaonesork@gmail.com

  • Facebook