top of page
Capture3.PNG
i-work-with.png
logo-lingea.jpg
lwg-Otg9_400x400_edited.jpg
linguee_edited.jpg
deepl_logo_600_300.png

Stroje a umělá inteligence nejsou jen užitečným pomocníkem v kuchyni, zemědělství a nesčetném množství dalších profesí.

Svoji cestu si našly už před mnoha lety i do překladatelské profese.

 

Co je to strojový překlad?

Strojový překlad (angl. machine translation, MT) je proces automatického překladu pomocí počítače. Strojový překlad je už dlouhou dobu důležitým hráčem na překladatelském trhu a tento trh neustále proměňuje. Stále však není na tak uspokojivé úrovni, aby lidské překladatele zcela nahradil. Výstup automatického překladu (např. z Google Translate) většinou dostačuje pro informační účely a dokáže spolehlivě předat základní sdělení psaného textu.

 

Co strojový překlad neumí?

Stále existuje několik oblastí, kde stroj selhává. Nedokáže správně vyhodnotit kontext, míru formálnosti, vykání nebo tykání. Stále ještě nezvládá technické termíny a specializované výrazy (např. z oblasti techniky a elektroniky), stejně tak právnický text byste mu raději nesvěřili. Neumí být kreativní a oprostit se od „otrockého překladu“, originál je pro něj prostě zcela závazný, i když by výslednému překladu trochu tvořivosti prospělo. V neposlední řadě neumí rozpoznat kulturní reference a narážky a nahradit je za české ekvivalenty. Nedokáže převést jazykové vtipy a hříčky (tzv. „puns“).

 

Jak využíváme strojový překlad?

Od roku 2021 aktivně nabízíme novou službu posteditace (angl. post-editing), která spočívá v následné kontrole a úpravě strojového překladu. Pro tento účel využíváme nejnovější a momentálně nejlépe hodnocené překladače na trhu, německý překladač DeepL a český překladač CUBBITT. Pro vyšší kvalitu výstupu používáme jeho placený tarif. Překladače mají dnes přístup k milionům frází a slov z databází, kterým překladatel nemůže konkurovat, naopak by od něj bylo pošetilé tyto zdroje nevyužívat. Věcnou správnost výstupu z překladače kontrolujeme větu po větě a podle potřeby upravujeme a doplňujeme o jiná překladová řešení např. z vlastních databází, ze slovníků nebo jiných softwarů. Každý takto vzniklý překlad je kombinací lidských a strojových řešení – využívá výhody obou přístupů. Pro posteditaci využíváme hodinovou sazbu, která zpravidla vychází výrazně levněji než klasická sazba za normostranu. Další informace najdete v našem Ceníku.

 

A co Google Translate?

Je sice pravdou, že Google Translate se v posledních letech výrazně zlepšil, nám se ale v praxi neosvědčil, hlavně kvůli chybnému slovosledu, který je například v angličtině pevně daný, v češtině je však třeba přihlížet ke konkrétnímu kontextu. GT navíc na rozdíl od DeepL nenabízí několik překladových variant, ale pouze jednu.

Jaké výhody a nevýhody má využití strojového překladu pro vás?

Pokud uvažujete o tom, že využijete službu posteditace, můžete počítat s plně funkčním, srozumitelným a věcně správným překladem za nižší ceny, který navíc můžeme dodat rychleji. Nevýhodou bude minimální míra tvořivých řešení, příležitostná kostrbatost a stylistická jednoduchost. Posteditaci nedoporučujeme pro tiskové zprávy, oficiální vyhlášky, smlouvy a právní texty, technické texty, weby a obecně pro texty určené pro velký počet lidí nebo pro texty, které vyžadují kreativní vklad překladatele a u kterých na každém detailu záleží.

Jak si objednat posteditaci?

Pošlete originál a my se postaráme o zbytek. Strojový překlad nám neposílejte, vygenerujeme si ho sami zdarma. Pokud nám chcete poslat strojový překlad, budeme vždy potřebovat i originál, protože strojový překlad nemusí být vždy srozumitelný. Původní text je tedy pro kontrolu správnosti překladu nezbytný.

Ukázky překladu: Stroj (DeepL) vs člověk

Pro ukázku jsme zvolili věty v jazykové kombinaci čeština - angličtina. Můžete sami porovnat kvalitu překladu.

Ukázka 1 (marketing), CS do EN:

 

Originál:                Digitální animace vyvolá 4x vyšší zapamatování si reklamního sdělení.

Překladač (MT): Digital animation creates a 4x higher recall of the advertising message.

Překladatel:       Digital animation drives 4x higher ad message recall.

Ukázka 2 (technika), CS do EN:

 

Originál:                 Kabeláž je ve voze vystavována neustálým pohybům a vibracím. Je tedy bezpečnější a profesionálnější je dávat

                               do husího krku, který je chrání.

Překladač (MT):  The cabling is subjected to constant movement and vibration in the vehicle. It is therefore safer and more                                         professional to put them in a gooseneck that protects them.

Překladatel:        The cables in the vehicle are affected by constant movement and vibration. For this reason, it is safer and                                          more professional to put them in a protective wire hose.

Ukázka 3 (obecné), EN do CS:

Originál:                 Na produkt byste si správně měli sáhnout.

Překladač (MT):  You should touch the product properly.

Překladatel:        Ideally, you should be able to touch the product.

V Ukázce 1 vidíme, že stroj sice větu srozumitelně přeložil, ale nedokázal už použít zaběhlé výrazy, které se v oboru používají. V Ukázce 2 je chybně přeložený termín „husí krk“, který v angličtině přeložil doslova jako „krk husy“ (zvířete) namísto „ochranné trubky na kabel“. V Ukázce 3 zase přeložil slovo „správně“ jako „důkladně“, i když původní význam slova na základě kontextu je rozhodně „ideálně“ nebo „správný postup je“. Důvodem je, že překladač neumí rozpoznat významové změny, které jsou v češtině vyjádřeny různým slovosledem: věty „Na produkt byste si měli sáhnout správně“ a „Na produkt byste si správně měli sáhnout“ jsou pro něj identické. Závěrem lze dodat, že strojový překlad sice šetří čas, ale neobejde se bez následné korekce.

Kterou verzi získáte vy, když si u nás objednáte posteditaci?

Surovou verzi překladu, který vidíte v ukázkách strojového výstupu, v rámci posteditace upravujeme tak, aby neobsahovala chyby a nepřesnosti. Opravíme tedy špatně přeložené termíny (jako např. gooseneck v ukázce 2), ale nebudeme upravovat horší formulace za zaběhlé termíny, nebudeme nahrazovat otrocké překlady za kreativní řešení (jako například v ukázce 1). Výsledek bude věcně správný a zcela srozumitelný překlad, který zabere méně času než překlad klasický. Bude tedy levnější.

bottom of page